השכרת רכב בקובה

MyCuba Rent Car Service

                                VIP SERVICE
כולל הסעה מהמלון קאסה לסוכנות הרכב
טיפול בשובר הזמנת הרכב למול חב' ההשכרה 
בדיקה מיכאנית של תקינות הרכב ע"י נציג מקומי שלנו
אספקת מיכל דלק חלופי למקרה חירום (בהוואנה בלבד)

© כל הזכויות שמורות לאתר קובה מרכז מידע החוויה הקובנית.
אין להעתיק, לצלם מסך ולהשתמש בתוכן זה ללא אישור.

© כל הזכויות שמורות לאתר קובה מרכז מידע החוויה הקובנית.
אין להעתיק, לצלם מסך ולהשתמש בתוכן זה ללא אישור.

Post Views: 526
Scroll to Top

תנאים והגבלות

יש לקרא בעיון ולאשר

הסכם השכרת רכב
✺ השכרת הרכב מותנת במינימום 3 ימים בעונה רגילה ו 5 ימים מינימום בעונת השיא. 
✺ בשום מקרה לא יתקבלו שינויים בשינוי שם הבעלים.
✺ ללקוח יהיו עד 48 שעות לפני מועד תחילת השירות לבקש שינויים בהזמנה, לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבצע שינויים כלשהם.
✺ במקרה של איחור בהחזרת הרכב מעל ל 3 שעות, יחוייב הלקוח ביום שכירות נוסף.
✺ כל הסכם שכירות מלווה במקור ושלושה עותקים. ללקוח ניתנים שני עותקים שחייבים להיות אצלו תמיד בתקופת השכירות.
✺ בחתימה על הסכם השכירות, אתה ו/או הנהגים הנוספים מקבלים את התנאים הכלליים הסטנדרטיים של הסכם השכירות TRANSTUR התקפים באותה עת.
הנך מסכים לדוח מצב הרכב הכולל את הרכב תקין בצירוף האביזרים המתוארים בו, ולהחזיר את הרכב במצב שבו קיבלת אותו.
✺ אתה מאשר את הסכמתך לשלם על כל החיובים החלים במידה של נזק כלשהוא ומסכים לשלם את כל החובות עבור השירות שניתן.
✺ במקרה של נהיגה ברכב על ידי אדם שאינו רשום בחוזה השכירות, הרכב השכור יוחרם מהלקוח ומזמין הרכב יפסיד את סכום הימים הממתינים לשימוש ושחרור אחריות.

נזק, אובדן או גניבה
לאחר קבלת הרכב ההתקשרות בנושא הרכב השכור שירות|טיפול|תיקון|החלפה תתבצע למול חב' ההשכרה ובאחריותה בלבד.
✺ במקרה של תקלה כלשהיא ברכב, יש להתקשר ישירות לטלפון השירות של חב' ההשכרה.
✺ במידה של גניבת הרכב עליך להודיע ​​מיד לרשויות המוסמכות ולהציג הוכחה שהגשת תלונה בנדון.
✺ במקרה של מעורבות בתאונה, יש לדווח להמשטרה של מקום האירוע ובמקביל לחב' השכרת הרכב. במידה ותמצא אשם, תאלץ לשלם את הערכת תיקון הליקויים לחברת השכרה.
✺ במידה ויתברר שהנהיגה ברכב בוצעה במצב של שיכרות ו/או בהשפעת חומרים פסיכוטרופיים, תאלץ לשלם על כל הנזק העקיף וכן תעוכב לחקירות בתחנת המשטרה הסמוכה.

חיובים על קנסות וקנסות תנועה
קנסות בגין חניה או עבירות תנועה הינן באחריות הלקוח. הלקוח יכול לשלם את קנסות התעבורה בכל משרד לגביית קנסות בקובה.
באם הקנסות לא שולמו בתום חוזה השכירות, ההחברה תגבה את הסכום הנדרש כפי שנקבע בתנאי השכירות.  הלקוח מחויב למסור הוכחה לתשלום הקנס בתום ההתקשרות.
כנ"ל, במסירת הרכב מלוכלך, הסעת בעלי חיים, נוסעים עודפים, קרע במושבים, אובדן כיסויי השטיח ושטיחי המגף. אובדן העתקי חוזה השכירות, מפתח הרכב, גרירת רכב אחר, כל אלו אינם פטורים מאחריות הנהג.

ביטול ההזמנה
✺ במידה והלקוח יבטל את הזמנתו יותר מ-72 שעות לפני תחילת השירות, יחול חיוב של 10% מסך ההזמנה.
הכסף יוחזר ללקוח תוך 25 ימי עסקים לערך.
✺ במידה והלקוח ביטל את הזמנתו פחות מ-72 שעות לפני תחילת השירות או לא הגיע ב-24 השעות הראשונות מהתאריך והשעה שסוכמו בהזמנה, יחול חיוב שווה ערך לסכום שכירות של יום אחד, בהתאם לתעריף החל בעת ההזמנה בתוספת 100 € דמי טיפול בבקשה.
✺ כאשר הזמנה מבוטלת או משתנה לפי החלטת חברת השכרת הרכב. בשל כוח עליון, אסונות טבע, מגיפות או אחרים; 100% מהסכום הנגבה מוחזר ללקוח, ללא חיוב נוסף.
✺ אם בעת ביטול הזמנה תרצו לבקש אותה למועד חדש, האישור יותנה בזמינותם בפועל של רכבים לתאריך המבוקש.
✺ בהזמנה זו חובה להחזיר את הרכב לעיר ממנה נלקח הרכב. לא ניתן להחזיר את הרכב ליעד שונה או בעיר אחרת.